نان، عشق و راهِ آهن!


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور همزمان با روز دانشجو حضوری پنج ساعته در دانشگاه علم و صنعت داشت و یک روز کاری خود را با حضور در جمع اساتید و دانشجویان این مجموعه بزرگ علمی در شرق پایتخت به شب رساند و از داخل دانشگاه تا خوابگاه پای درددل‌های دانشجویان نشست و قول پیگیری داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966259/%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی