ناوشکن «دماوند» به‌زودی به ناوگان شمال ارتش ملحق می‌شود


تهران- ایرنا- ناوشکن تمام ایرانی دماوند هم اکنون در ناوگان شمال پس از  گذراندن تست‌های عملیاتی خود آماده الحاق به یگان عملیاتی نیروی دریایی راهبردی ارتش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156942/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی