ناوگروه راهبردی نیروی دریایی ارتش به میهن بازگشت/ توقیف ۲ شناور آمریکایی در مأموریت

به گزارش ایرنا، هشتاد و چهارمین ناوگروه رزمی اطلاعاتی – عملیاتی نیروی دریایی راهبردی ارتش به سرفرماندهی ناوشکن تمام ایرانی جماران، مدت ۸۶ روز به اسکورت کشتی‌های تجاری و نفت‌کش جمهوری اسلامی ایران و همچنین حفظ منافع میهن عزیزمان در آب‌های آزاد پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919271/%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، آیین استقبال از هشتاد و چهارمین ناوگروه رزمی اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی ارتش اعزامی به آب‌های آزاد و بین المللی،‌ امروز جمعه در منطقه یکم دریایی امامت بندرعباس برگزار شد.

دریادار ایرانی خاطرنشان کرد: نیروی دریایی راهبردی ارتش در لحظه بیش از ۶۴ کشتی جمهوری اسلامی را با اقتدار تحت اسکورت قرار داده است و به صورت کاملا مجهز بر روی واحدهای شناور حضور مقتدرانه دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: آمریکا بداند اگر در جایی قرار است دریانوردی داشته باشد، حتماً باید قوانین بین المللی را رعایت کند و بداند جمهوری اسلامی ایران با حضور مقتدرانه در منطقه با هرگونه حرکتی که موجب به خطر افتادن امنیت و ایمنی دریانوردی شود برخورد قاطع و کوبنده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه افتخار بزرگ این ناوگروه در عمق اقیانوس‌ها، مقابله مستقیم و ایستادگی با آمریکای جنایتکار بود، اظهار داشت: همه این افتخارات نشان از ایمان دریادلان ارتش به کار، تخصص، تسلط و شجاعتشان است و از همه با اتکا به واقعیت و شعار راه ما راه حسین(ع) است صورت پذیرفت و این یکی از افتخارات بزرگی است که امروز به دست عزیزانمان در ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران نگاشته شده است.

امیر دریادار «شهرام ایرانی» در این مراسم گفت: ناوگروه ۸۴ نیروی راهبردی دریایی ارتش با حضور مقتدرانه در عمق اقیانوس‌ها به ویژه حوزه دریای سرخ موفق شد عملیات اسکورت و برقراری امنیت دریایی را در بالاترین سطح ممکن اجرا کند و در جایی که توسط نیروهای غیر موجه حاضر در منطقه، ایمنی دریانوردی به خطر افتاد، توانستند به یاد همرزمانشان که پیش از این مستقیماً در برابر هرگونه بی‌عدالتی ایستادند دوباره بایستند و دو شناور بدون سرنشین آمریکایی را توقیف کنند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی