ناو اقیانوس پیمای شهید مهدوی و شناورهای موشک‌انداز سپاه را بشناسیم


تهران – ایرنا – نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که وظیفه صیانت از مرزهای آبی کشور را بر عهده دارد، روز پنجشنبه – ۱۸ اسفند- به یک ناو اقیانوس‌پیما و نیز ۹۹ فروند شناور تندروی موشک انداز با برد موشکی ۱۸۰ کیلومتر مجهز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051915/%D9%86%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی