نایب رییس مجلس:ایران اقدام اروپا در قبال سپاه را مقابله به مثل خواهد کرد


مشهد- ایرنا- نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که نمایندگان، طرحی در خصوص موضع اخیر اروپا در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارایه دهند، مجلس به احتمال قوی برای محکوم کردن طرف اروپایی مقابله به مثل خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003833/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی