نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: قدردان در میدان عمل‌کردن رییس‌جمهور هستیم


کرمان – ایرنا – نماینده مردم سیرجان و بردسیر و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان یک کارشناس از اقدامات میدانی و در میدان عمل کردن رییس جمهور در زمینه های مختلف تشکر می‌کنم و این حضور میدانی جای تقدیر دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155183/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی