نحوه پرداخت حق انتفاع بهره برداری از معادن مشخص شد


تهران- ایرنا- میزان پرداخت حق انتفاع همه اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه بهره‌برداری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مشخص شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041484/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی