نخبگان خراسان جنوبی به رئیس جمهور چه گفتند؟


بیرجند – ایرنا – واپسین برنامه سفر یکروزه رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی که همزمان با اربعین انجام شد، دیدار با نخبگان، جوانان، برگزیدگان و فعالان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این استان بود تا دغدغه‌ها و انتظارات خود را بازگو کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222069/%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی