نخستین جشنواره فرهنگی و ورزشی سازمان های اقشاری سپاه سیدالشهدا آغاز به کار کرد


شهرری-ایرنا-مسئول مرکز تربیت بدنی و ورزش سپاه حضرت سید الشهدا علیه السلام استان تهران گفت: نخستین جشنواره فرهنگی و ورزشی رده های سازمان های اقشاری با حضور ۱۶ تیم آغاز به کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025325/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی