نخستین جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه در دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت

در این جلسه سعیدی کیا، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و  عظیمی دبیر کمیته معدن، گزارشی از روند بررسی سیاست‌های کلی فعلی در بخش معدن و بندهای پیشنهادی این کمیسیون را ارائه دادند.

در ادامه ذوالقدر با تشریح فرایند بازنگری سیاست‌های کلی کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون مشترک و صحن مجمع به ۶ عامل و معیار بازنگری در سیاست‌های ابلاغی اجرایی اشاره کرد و گفت: در بررسی بندهای سیاست‌های فعلی، موضوع کلی بودن و عدم ورود به ساحت اجرا، شفافیت و صراحت، استحکام و کارآمدی و اثربخشی سیاست ها باید مورد مداقه قرار گیرد.

وی افزود: در سیاست های کلی معدن نیز باید توجه داشته باشیم که این بخش با چه تهدیدها و بحران هایی روبرو است، به عبارتی مهم ترین مساله بخش معدن چیست؟ و چه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی دارد. با توجه به اینکه معدن از انفال محسوب می‌شود حمایت کنیم و باید در نظر داشته باشیم که معادن کشور تجدید پذیر نیستند.

در ادامه جلسه، پس از بررسی چهار بند فعلی سیاست‌های کلی معدن و بندهای پیشنهادی، مفاهیمی چون «تبدیل سرمایه معدنی کشور به سرمایه ملی پایدار»، «برداشت صیانتی از معادن»، «جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی»، «تاکید بر گسترش اکتشافات و کاوشها با فناوری نوین و به روزرسانی اطلس جامع معادن کشور»، «اولویت دادن به تامین نیازهای صنایع کشور»، «تکمیل زنجیره ارزش»، «ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی» و «استفاده از ظرفیت های معدنی فرامرزی» مورد تاکید حاضران قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون زیربنایی و تولیدی، بندهای سیاست‌های کلی معدن را با عنایت به موارد فوق، بازنویسی و در جلسات آتی ارائه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908861/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مشترک روسا و دبیران کمیسیون های دبیرخانه مجمع روز دوشنبه با موضوع بازنگری در سیاست‌های کلی معدن بررسی شد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی