نخستین نشست وزارت کشور و شورای نگهبان برای انتخابات ۱۴۰۲ برگزار شد


تهران- ایرنا- نخستین نشست مشترک وزیر کشور و مسئولان اجرایی انتخابات کشور با دبیر و اعضای حقوقدان شورای نگهبان درباره انتخابات ۱۴۰۲ مانند اصلاح قانون انتخابات و تدابیر و راهبردهای مدنظر مقام معظم رهبری به میزبانی شورای نگهبان برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084867/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی