نخستین گزارش و عملکرد استانداران روی میز رئیس جمهور


تهران- ایرنا- بررسی پرونده یک تخلف از دولت قبل در پاستور، تحول در کابینه برای ارایه خدمت رسانی بهتر به مردم، تماس های بین المللی بین رئیس جمهور و برخی از همتایان و ماموریت آیت الله رئیسی به سفیران ایران در هفت کشور از مهمترین رخدادها و اقدامات دولت در هفته سوم فرودین ماه بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080225/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی