نخستین گزارش کارنامه مردمی دستگاه‌های اجرایی منتشر شد


تهران- ایرنا- نخستین گزارش کارنامه مردمی دستگاه‌های اجرایی از سوی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080879/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی