نذیری اصل: ایران حق پاسخگویی به هرگونه اقدام منفی علیه خود را دارد


تهران- ایرنا- «محسن نذیری اصل» نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی سه‌شنبه شب به شبکه المیادین گفت: تهران حق پاسخگویی به هر گونه اقدام منفی علیه خود را محفوظ می‌داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051140/%D9%86%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی