نسخه بدون‌سرنشین هواپیمای قاهر سال آینده معرفی می‌شود


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با بیان اینکه نسخه بدون‌سرنشین هواپیمای قاهر سال آینده معرفی می‌شود، گفت: دانش قطعه‌سازی که از آن با عنوان نهضت قطعه‌سازی یاد می‌شود به تکامل رسیده و امروز می‌توانیم ۱۰ نوع موتور در کشور تولید کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034213/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی