نشان ایران‌شناسی به نشانهای دولتی اضافه شد


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور در جلسه هیات امنای بنیاد ایران‌شناسی بر ضرورت ارائه تعریف جامع از مفهوم «ایران» و احیای هویت ملی ایرانی-اسلامی تاکید کرد و همچنین مقرر شد با پیش‌بینی اعطای نشان و جایزه سال ایران‌شناسی در سطوح ملی و بین‌المللی، جشنواره‌های سالانه برگزار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059403/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی