نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آغاز شد

این خبر تکمیل می‌شود…


منبع: https://www.irna.ir/news/84878401/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

وی قرار است به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، نشست خبری ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه دقایقی پیش در محل وزارت امور خارجه آغاز شد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی