نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آغاز شد


تهران- ایرنا- نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه با اصحاب رسانه برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980669/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی