نشست فوق‌العاده بریکس با موضوع غزه برگزار می‌شود
تهران- ایرنا- نشست فوق‌العاده بریکس به پیشنهاد رئیس‌جمهور اسلامی ایران و با محوریت غزه عصر فردا به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور اعضای اصلی بریکس برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297692/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی