نشست هم‌اندیشی روسای ارتباطات مردمی دستگاهها برگزار شد


تهران- ایرنا- سومین نشست همسان سازی و هم اندیشی روسای ارتباطات مردمی قوای سه گانه، نهادهای نظامی، انتظامی و عمومی کشور برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120241/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی