نشست هیات دولت و استانداران یکشنبه برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- دومین نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985112/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی