نطق رئیس جمهور در سازمان ملل نشان داد آمریکا و صهیونیست‌ها رو به افول هستند


تهران- ایرنا- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: نطق رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل ناظر بر تحولات جهان بر جهانخواران است و نشان داد که آمریکا و به تبع آن رژیم صهیونیستی در حال افول هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235843/%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی