نظارت بر عملکرد شورای رقابت به جای استیضاح وزیر الزامی است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نظارت بر شورای رقابت به جای استیضاح وزیر صمت را الزامی دانست و گفت: نهادهای فرابخشی با دخالت در کیفیت، قیمت و واردات خودرو در عمل سبب کاهش میزان اختیار وزیر در این حوزه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093175/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی