نظام توسعه ملی هوش مصنوعی تدوین می‌شود


تهران – ایرنا – رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه نظام توسعه ملی هوش مصنوعی تدوین می‌شود، گفت: هوش مصنوعی بتدریج زمینه‌های حضور خود را در عرصه‌های مختلف هر روز پررنگ‌تر می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85394186/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی