نظرات جدید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح شفافیت


تهران- ایرنا- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» به تشریح دیدگاه‌ها، موارد اختلافی و اشتراکی درباره این طرح پرداختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128938/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی