نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس


تهران- ایرنا- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999566/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی