نقش حاج قاسم در تقویت توان پهپادی و موشکی ایران چه بود؟


تهران- ایرنا- تاکیدات سردار سلیمانی بر مسئله پهپاد و بیان اهمیت و تاثیر آن منجر به تقویت توان پهپادی در کشور شد و اگر در جنگ سوریه و عراق وارد نمی‌شدیم قطع به یقین جایگاه فعلی را در پهپاد نداشتیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985703/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی