نقص مدارک به اطلاع متقاضیان نمایندگی مجلس می‌رسد


تهران- ایرنا- رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: از روز دوشنبه برای متقاضیانی که اطلاعاتشان در سامانه پیش ثبت نام انتخابات مجلس ناقص بوده است، پیامک ارسال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197155/%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی