نماز یکی از راه‌های مهم حفظ جامعه در مقابل آسیب‌های اجتماعی است


تهران- ایرنا- رئیس جمهور در بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز گفت: نماز یکی از راه‌های مهم حفظ جامعه در مقابل آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود که در اصلاح نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010049/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی