نمایشگاه «روایت میدان» جوانان را از ترفندها و حیله‌های دشمن آگاه می‌کند


تهران- ایرنا- معلمان و مسئولان آموزش و پرورش در جریان بازدید خود از نمایشگاه «روایت میدان» تاکید کردند: این نمایشگاه کمک بسیار موثری به نسل نوجوان و جوان و همه اقشار جامعه می‌کند تا بتوانند سطح آگاهی خود را بالا ببرند و از ترفندها و حیله‌های دشمن آگاه شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117895/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی