نمایشگاه عکس «عاشورا تا اربعین» در مادرید افتتاح شد


تهران-ایرنا- نمایشگاه عکس عاشورا تا اربعین با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222288/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی