نمایش دستاوردهای دفاعی ایران در نمایشگاه مسکو + فیلم


مسکو-ایرنا- نمایشگاه مجمع بین المللی سالانه فنی– نظامی موسوم به آرمی فروم ۲۰۲۳ روسیه روز دوشنبه با نمایش بخشی از دستاوردهای صنعت دفاعی ایران و شمار دیگری از کشورها آغاز به کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199133/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی