نماینده رهبر انقلاب در لبنان: شرایط برای برتری مستضعفین فراهم شده است


تهران- ایرنا- اولین نماینده حضرت امام (ره) در لبنان و یار و همراه امام موسی صدر که در حال حاضر نمایندگی مقام معظم رهبری را بر عهده دارد، می‌گوید به برکت انقلاب اسلامی شرایط برای برتری و پیروزی مستضعفین فراهم شده است و نباید از رحمت خدا مأیوس شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224413/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی