نماینده سوری: روابط دمشق – تهران فراتر از رابطه سنتی میان دو متحد است


تهران-ایرنا- «خالد العبود» از اعضای مجلس سوریه در سخنانی همزمان با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشورش گفت که روابط دمشق و تهران بالاتر از یک رابطه سنتی و فراتر از معنای تاریخی و سنتی روابط بین‌الملل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100710/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی