نماینده شیراز در مجلس: نقش مجلس در با جنگ ترکیبی دشمن مشخص نیست


تهران – ایرنا – نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در جنگ ترکیبی دشمن که می گوییم در ادامه اتفاقات پاییز سال جاری است، نقش مجلس مشخص نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041875/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی