نماینده شیعیان بحرین: تهدیدهای دشمن را باید به فرصت تبدیل کرد


سمنان- ایرنا- نماینده آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در ایران گفت: جهان اسلام به مدد رهبران جمهوری اسلامی ایران، آموخته‌اند که تهدیدهای دشمن را به فرصت تبدیل کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229299/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی