نماینده مجلس:آزادسازی منابع ایران بدون دادن امتیاز در حال عملیاتی شدن است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دولت سیزدهم همواره بر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران تاکید دارد، گفت: آزادسازی بخشی‌ از منابع ارزی ایران در کره بدون دادن امتیاز به آمریکا در حال عملی شدن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196113/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی