نماینده مجلس: آزادسازی ارز ترجیحی اقدام درست دولت جهادی بوده است


نوشهر- ایرنا- نماینده مردم شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت : آزادسازی ارز یارانه ای به عنوان مصوبه معطل مانده، نشانه شجاعت و تدبیر درست دولت انقلابی و جهادی سیزدهم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208890/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی