نماینده مجلس: استیضاح وزیر ورزش از دستور کار خارج شد


کرمان- ایرنا- نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت که برنامه استیضاح وزیر ورزش و جوانان از دستور کار خانه ملت خارج شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038512/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی