نماینده مجلس: حباب افزایش قیمت ارز ریشه در اغتشاشات هدفمند دارد

وی ادامه داد: دامن زدن شبکه‌های معاند به افزایش نرخ ارز بازی جدید برای تشویش اذهان عمومی در داخل کشور است.

برپایه گزارش‌ها اقدامات روانی، دلالی و بازارسازی برخی از واسطه ها در بازار در فضای مجازی که بعضا از خارج کشور مدیریت می شود و همچنین تاثیرات تورم داخلی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است و بانک مرکزی درصدد مقابله با آن و کنترل بازار است؛ بنا به گزارش صالح آبادی شرایط فروش نفت نیز نسبت به گذشته مطلوب بوده و بانک مرکزی در تامین ارز وارداتی در چارچوب سامانه نیما و بازار متشکل ارزی مشکلی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937082/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

به گزارش خبرنگار ایرنا، پیشتر سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی اعلام کرد: دولت در روزهای آتی، در چارچوب اقدامات مداخله ای در بازار با همکاری صادرکنندگان و عرضه کنندگان ارز به سمت ایجاد آرامش و کاهش نوسانات ارزی و مقابله با دلالان و نوسان سازان حرکت خواهد کرد.

وی یادآور شد: شبکه‌های معاند با نشان دادن  اغتشاشات هدفمند و بزرگنمایی شرایط به دنبال ایجاد جو روانی و تشدید اقدام‌های اغتشاشگرانه هستند و مردم باید هوشیار باشند. 

رییس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی افراد منافق، نفوذی و تفاله‌های آمریکا در داخل کشور که در زمین دشمن بازی می‌کنند، یکی از عوامل اصلی افزایش حبابی نرخ ارز هستند و انتظار می‌رود دولت با همه توان وارد شود و با اغتشاشگران برخورد جدی کند.

علی اکبر علیزاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ابراز داشت: افزایش حبابی نرخ ارز ریشه در اغتشاشات هدفمند، جریان‌سازی شبکه‌های معاند به منظور تحریک اغتشاش‌ها با ایجاد جو روانی و وجود عوامل نفوذی در داخل کشور دارد.

وی بیان کرد:  ارتباط ایران با کشورهای خارجی تغییری نکرده و حتی این ارتباط رو به افزایش و تقویت است و نمی‌توان علت افزایش نرخ ارز را به این موضوع ربط داد.

نماینده مجلس: حباب افزایش قیمت ارز ریشه در اغتشاشات هدفمند دارد

رییس مجمع نمایندگان استان سمنان افزود: وصول مالیات امسال نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد و برپایه این گزارش‌ها تمام شاخص‌های اقتصادی کشور مثبت است اما علت آنکه نرخ از به صورت حبابی بالارفته اغتشاشات است.

رییس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله میزان صادرات، فروش نفت و وصول مالیات مثبت است، بر همین اساس نمی توان افزایش قیمت ارز را به وضعیت شاخص‌های اقتصادی نسبت داد؛ از این رو، عامل اصلی افزایش نرخ ارز اغتشاشات است.

علیزاده تصریح کرد: اغتشاشگران به عنوان دست‌نشانده دشمنان به دنبال القای حس ناامنی اقتصادی در کشور هستند و تداوم این شرایط به نفع مردم و اقتصاد نیست ؛ از این رو باید برخورد جدی با اغتشاش‌گران با اولویت پیگیری شود.

علیزاده یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد صادرات کشور روند افزایشی دارد و بر پایه گزارش‌ها از منابع جهانی میزان فروش نفت ایران نسبت به سال گذشته بیش از ۴۴۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص‌های اقتصادی کشور مثبت است و دلیل افزایش نرخ ارز نیست 

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی