نماینده مجلس: عمل به شعار سال ،شکوفایی اقتصاد کشور را به همراه دارد


ورامین- ایرنا- نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: در سایه تلاش فعالان و مدیران دلسوز و عمل مسئولان به اهدا شعار سال، شاهد شکوفایی اقتصاد کشور در سال جدید خواهیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064314/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی