نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان رئیس دوره‌ای مجمع نمایندگان استان مرکزی شد


اراک – ایرنا – نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس دوره‌ای مجمع نمایندگان این استان به مدت ۶ ماه انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151009/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی