نماینده مردم تهران: وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی رای نمایندگان را کسب می‌کند


تهران- ایرنا- نماینده مردم تهران در مورد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: قاطبه نمایندگان مخالفتی با وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی ندارند و وی می‌تواند رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139261/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی