نماینده ملایر: وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی رای اعتماد مجلس را کسب می‌کند


تهران- ایرنا- نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: محمدعلی نیکبخت گزینه‌ پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی است که هر روز تعداد بیشتری از نمایندگان موافق رای مثبت به وی هستند و می‌تواند رای اعتماد مجلس را بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143525/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی