نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بازگشت غرورآفرین ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت


اراک – ایرنا – نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با صدور پیامی بازگشت غرورآفرین ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به آب‌های میهن اسلامی تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117555/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B8%DB%B6-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی