نماینده ولی فقیه در سپاه: غیرت دینی مردم، کمر استکبار را در هر فتنه ای خواهد شکست


مشهد-ایرنا- نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرهنگ نهم دی ماه تجلی آیات قرآن است و نشان داد غیرت دینی مردم، کمر استکبار را در هر فتنه ای خواهد شکست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983949/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی