نماینده ولی فقیه در هرمزگان: رییس جمهور دولت را با خزانه خالی تحویل گرفت


بندرعباس- ایرنا – نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه رییس جمهور دولت را با خزانه خالی تحویل گرفت، گفت: بسیاری از دستاوردهای دولت سیزدهم نتیجه نگاه و تلاش رییس جمهور است اما مدیران نیز در خط اول تحقق برنامه‌ها و تکمیل کننده تلاش مدیریت ارشد کشور هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208846/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی