نماینده ویژه رئیس مجلس:دشمن سپاه را مانع اجرای اهداف خود می داند


کاشان _ایرنا _ نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در کاشان و آران و بیدگل گفت:نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و در راس آن سپاه قهرمان همواره توطئه دشمنان را خنثی کرده و به همین دلیل استکبار سپاه را مانع اجرای اهداف شوم خود می داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003934/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی