نماینده ویژه رییس مجلس: عمل به فرامین ولایت رمز توفیق شهید سلیمانی بود


کاشان – ایرنا – نماینده ویژه رییس مجلس شورای اسلامی در کاشان و آران و بیدگل گفت: ولایت مداری محض شهید سلیمانی و عمل به فرامین و تدابیر ولایت،رمز توفیق این شهید بزرگوار بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986185/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی