نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با امیرعبداللهیان دیدار کرد


تهران- ایرنا- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار آصف علی خان درانی نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان با وی، روند تحولات افغانستان را مورد رایزنی و تبادل نظر قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227310/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی